ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน สควค. ประเภท Premium 61
เรียน    ผู้สมัครทุกท่าน 

            ตามที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  บัดนี้  คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  ได้พิจารณาตัดสินให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ  มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์  และมีเอกสารคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์  เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวน 147 คน  ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  ท่านจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุน   
 
 
[อ่่าน 4521 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:03 ]