ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
สถานที่สอบสัมภาษณ์
เรียน   ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน 

           โปรดตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณ์ของท่าน  ตามที่แจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และอย่าลืมดำเนินการตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รวมถึงสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามที่กำหนด  หากมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้ารับทุน  

กำหนดการและสถานที่สอบ 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตาม link นี้  เพื่อประโยชน์ของท่านกรณีผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน 


 
 
 
[อ่่าน 3018 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16:19:49 ]