ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
คำถาม เกี่ยวกับโครงการ สควค. ในอนาคต
เรียน   ทุกท่านที่สนใจทุนโครงการ สควค. 

     ด้วยมีคำถามมากมาย จากผู้สนใจ  ว่าโครงการ สควค. จะมีต่อไปหรือไม่ ดังตัวอย่างคำถาม 2 ข้อ นี้ 
1.สอบถาม ทุนโครงการ สควค ปีต่อไปในอนาคต มีอีกไหมครับ หรือมีทุนอย่างอื่นในอนาคตอีกไหมครับ
2.ขอสอบถามค่ะว่าโครงการทุนครู สควค. จะมีการเปิด ระยะที่ 4 ต่อไปอีกไหมคะ

      ขอเรียนให้ทราบว่า  ทุนโครงการ สควค. อยู่ระหว่างเสนอขอมติจาก ครม. เพื่อดำเนินการต่อ แต่ตอนนี้ ยังไม่ได้รับการพิจารณา และตอบไม่ได้ว่าจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ หรือหากได้รับอนุมัติให้ดำเนินการต่อจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด  จึงทำให้ไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้  
      หากท่านสนใจมุ่งมั่นที่จะเป็นครูด้วยความรักที่จะเป็นครูอย่างแท้จริงแล้ว  ก็คงมีโอกาสในสักวัน และถึงแม้จะไม่มีทุน ความมุ่งมั่นก็จะทำให้ท่านขวนขวายเพื่อจะเป็นครู  สำหรับทุนโครงการ สควค. หากได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ก็จะประกาศให้ทราบทันที  ดังนั้น ขอให้ติดตามประกาศจากเว็บต่อไป 

ฝ่าย สควค. 


 
 
 
[อ่่าน 5240 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:57:15 ]