ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ไม่รับพิจารณา TOEFL-ITP
มีคำถามจากผู้สมัคร  

Q:  ถามว่า TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่มีสอบในประเทศไทยแล้ว ใช้ TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL-ITP) แทนได้หรือไม่ 

A: ตอบว่า  ไม่ได้ คณะอนุกรรมการ สควค. ระบุให้ใช้เฉพาะ  
              TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ 
              TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 (ยังอนุโลมให้ใช้ เผื่อกรณีมีผู้สมัคร จบจากต่างประเทศ แล้วได้ทำการสอบมาจากต่างประเทศ)  หรือ 
               IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 
     ซึ่งทุกประเภทต้องสอบก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อให้ได้ตัวจริงมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์


 
 
 
[อ่่าน 3574 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:26:54 ]