ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
การสมัครสอบทุน สควค.
เรียน   ผู้สมัครทุกท่าน 
             ตามที่ท่าน ได้ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ นั้น  ขอให้ท่านดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนการสมัคร ให้เรียบร้อย มิเช่นนั้น จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบ 
 
1. ระบบปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เวลาเที่ยงคืน ท่านต้องทำการสมัคร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนปิดรับสมัคร  
2. พิพม์ใบสมัครจากระบบ มาลงชื่อ และเตรียมเอกสารให้ครบตามประกาศ  
3. พิมพ์ใบจ่ายเงินกับธนาคาร  เพื่อไปจ่ายเงินค่าสมัครกับธนาคาร 
4. จัดเอกสารใบสมัคร ใบเสร็จที่จ่ายเงินกับธนาคาร และเอกสารต่างๆ ตามประกาศใส่ซอง  ส่งไปที่ มหาวิทยาลัย ที่ท่านเลือกสอบ ลำดับแรก เท่านั้น และส่งให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บมหาวิทยาลัยที่ท่านเลือกสอบ  และ เว็บรับสมัครนี้  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
ทั้งนี้  ท่านต้องทำตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศด้วย  ไม่เช่นนั้น แม้สอบผ่าน ท่านอาจจะไม่ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย นั้นๆ  เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย มีข้อจำกัดของบัณฑิตวิทยาลัย  
 
 
[อ่่าน 7156 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:37:31 ]