ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ และ ตัวอย่างรายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพจิต

1. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์  คลิกที่นี่เพื่อ download  (สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลได้ โดยไม่ต้องใช้ฟอร์มนี้) 

2. รายชื่อสถานพยาบาล 1  คลิกที่นี่เพื่อ download 
    รายชื่อเพิ่มเติม               คลิกที่นี่เพื่อ download

รายชื่อสถานพยาบาลที่ขึ้นไว้ให้นี้ เป็นสถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพจิตให้นักเรียนทุนไปต่างประเทศ ซึ่งแสดงไว้เป็นตัวอย่าง หากไม่สะดวกตรวจที่นี่  สามารถหาสถานพยาบาลอื่นที่รับตรวจได้  ไม่จำเป็นต้องตรวจในสถานพยาบาลตามรายชื่อ (การสมัครสอบไม่ต้องตรวจสุขภาพจิต  เฉพาะผู้ได้ทุนเท่านั้น ที่จะต้องตรวจสุขภาพจิต


 
 
 
[อ่่าน 12806 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14:40:29 ]