มัธยมฯต้น->เอกสาร

เอกสาร

เอกสารประกอบการประชุม อบรม สามารถ download ได้ที่นี่ค่ะ
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม ปฏิบัติการรูปแบบบริหารและแนวการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (6 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ)

1.ppt โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในการเสวนาบทบาท มุมมองผู้บริหาร https://docs.google.com/file/d/0B52WUYQPVT65MU45OUYzS2RObVk/edit

2.ppt ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ในการบรรยายรูปแบบการบริหาร จัดการหลักสูตร https://docs.google.com/open?id=0B52WUYQPVT65Q1h1b1FqbWdCWXc

3.ppt อ.ธาริดา สริยาภรณ์ ในการอภิปรายแนวการจัดรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ https://docs.google.com/file/d/0B52WUYQPVT65b0lNVmlURHRJZE0/edit 

4.ตัวอย่างใบงาน อ.ธาริดา สริยาภรณ์ https://docs.google.com/file/d/0B52WUYQPVT65Y3J3bFNHVlpEVkk/edit
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.