มัธยมฯปลาย->เอกสาร

เอกสาร

เอกสารในการประชุม การอบรม สามารถ download ได้จากที่นี่ค่ะ

1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สอวน. https://docs.google.com/file/d/0B0U-UjYhcstKQ0xYZGVYMERyajA/edit


2.ข่าวโรงเรียนขยายศูนย์ สอวน.  https://docs.google.com/file/d/0B0U-UjYhcstKZU9aM2lrZHRrNjg/edit


3.โครงการขยายศูนย์   https://docs.google.com/file/d/0B0U-UjYhcstKNVU3SjF2STRqYTA/edit

Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.