มัธยมฯต้น->หลักสูตร

หลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา (ฉบับ 1)  ศึกษาได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B52WUYQPVT65R0swM2hjS2dtdEU/edit

ตัวอย่างการจัดหลักสูตร_โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ศึกษาได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B52WUYQPVT65Z2dvY2tTamVsWFk/edit?usp=sharing
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.