ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

เอกสารสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4เอกสารสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 5


เอกสารสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ปีที่ 6


                                                                    
ขณะ นี้ เอกสารเหล่านี้  ยังไม่มีวางจำหน่าย เป็นเอกสารใช้เพื่ื่อการอบรมครูจากโรงเรียนที่มีนักเรียนในโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพฯ สสวท. เท่านั้น
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.