กิจกรรมสำหรับนักเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมค่าย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.

กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมค่าย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.
 
 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน 60 คน เข้าร่วมค่าย

1.เป็นนักเรียนในจังหวัดเดียวกับศูนย์โรงเรียน  ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอื่นๆ

2.มีบ้านพักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

3.กรณีในจังหวัดนั้น  มีนักเรียนน้อยไม่ถึง 60 คน  จะพิจารณาเชิญจากจังหวัดใกล้เคียง

4.กรณีในจังหวัดนั้น มีนักเรียนเกิน 60 คน  จะพิจารณาคัดเลือกโดยการสุ่ม

กรณีมีชื่อรับเชิญ แต่ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมค่าย  ขอให้ส่ง e-mail แจ้งมาที่  ipst.gmsc@gmail.com  สสวท. จะส่งหนังสือไปยังอีเมลของท่าน  หรือท่านสามารถแจ้งชื่อยืนยันเข้าร่วมค่ายไปยังโรงเรียนได้โดยตรง  ตามที่อยู่ และรายชื่อผู้ประสานงานในกำหนดการ (กำหนดการท่านสามารถ download ได้จาก link ที่อยู่ในตาราง) 

 
กำหนดวันจัดค่ายเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
 
 ลำดับ วันจัดค่ายเปิดศูนย์ โรงเรียนเจ้าภาพ กำหนดการ แผนที่โรงเรียนและผู้ประสานงาน
 24 มกราคม 2556 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qQVZwOTM4M3JieGs/edit  
2  26 มกราคม 2556 โรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา  https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qZ2ZNNmpXQnA4WHM/edit
  7 กุมภาพันธ์ 2556    โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qUS1ucXhldmxDTDg/edit

4

  8 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพฯ

https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qVkRJOWN3LWtMV2s/edit          
5   9 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qSlVXeko5QnpZZjA/edit      
6 11 กุมภาพันธ์ 2556   โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง                          https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qZWtUUzdweDhXN3M/edit            
7 19 กุมภาพันธ์ 2556    โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี          https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qdkNYMU42cFhJSU0/edit             
8

20 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

 https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qSy1XVWQ0eHdSY1U/edit
9 22 กุมภาพันธ์ 2556    โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา                       https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qVUVPUjlpT1BFYlE/edit 
10 26 กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จ.นครศรีธรรมราช https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qU09CaGV1TFVBUDQ/edit   
11  8 มีนาคม 2556         โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี                        https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qeVpOSFpsRHhOR2c/edit            
12  9 มีนาคม 2556       โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กรุงเทพฯ https://docs.google.com/file/d/0B4c4s8w2hF2qQnFzWTBYamI0Snc/edit    

ภาพการอบรมเตรียมวิทยากรการ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 3-4 ธันวาคม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 
 
การอบรมเตรียมวิทยากร_3-4 ธ.ค.2555

การประชุมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงและกำหนดวันจัดค่ายเปิดศูนย์ฯ

 
 
ภาพการลงนามความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สสวท. 12 โรงเรียน 
 
Copyright IPST 2013,Enrichment Science Classroom, All right reserved.