ชื่อล็อกอินรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
รายชื่อโรงเรียนสนามสอบข้อเขียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคใต้
พื้นที่จังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษา สนามสอบข้อเขียนรอบที่ 1
1 สุราษฏร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2 ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย
3 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
4 พัทลุง โรงเรียนพัทลุง
5 ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ
6 กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
7 พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
8 ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9 ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
10 นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส
11 ปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
12 ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
13 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
14 สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา
 กำลังออนไลน์ 3 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.