ชื่อล็อกอินรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยใช้ผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ เป็นเกณฑ์ตัดสิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบรอบที่ ๑ ใน วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://dpst.ipst.ac.th
รอบที่ ๒ สอบวัดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
นักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่าน ให้มารายงานตัวเพื่อทดสอบวัดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครสอบไว้ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ๑๐ ศูนย์ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th
 กำลังออนไลน์ 1 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.